09 | 05 | 2020
La preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig

A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments d'educació infantil, primària i ESO. Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials. 

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. No caldrà presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre (elcasal@elcasal.net) demanat en primera opció.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, podran lliurar les seves sol·licituds de forma presencial a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre trucant per telèfon al 93 714 67 51 o bé a través del correu electrònic (elcasal@elcasal.net).

Preinscripció presencial amb seguretat

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Caldrà portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa o bé es recomana portar el seu propi bolígraf, així com mascareta i guants.

No podran acudir als centres les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Establiment del barem en els criteris de prioritat

  • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
    • Domicili a Castellar: 30 punts.
    • Lloc de treball a Castellar: 20 punts.
    • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
  • Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d'Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre (elcasal.net). Els centres generaran les llistes que s'han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

Període de matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el tràmit es gestionarà a través de cites prèvies. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia del centre.

Els alumnes de 2n cicle d'educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d'educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny.