Programa Salut i escola

Amb el Programa Salut i escola volem millorar la salut dels nostres alumnes adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac.

El programa Salut i Escola neix l’any 2004 amb l’impuls dels departaments d’Educació i Salut de la Generalitat, i es desenvolupa a tots els centres educatius de secundària –preferentment a 3er i 4t d'ESO–, dins la xarxa de centres públics i concertats de Catalunya.

Els objectius del Programa són: Millorar la coordinació entre els centres docents i els serveis de salut • Apropar els serveis de la salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta • Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc) • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir el més aviat possible.

Personal que intervé al centre: Infermeria d’atenció primària amb despatx i confidencialitat dins de l’escola • Alumnes població diana (3er i 4t ESO) • Col·laboració del EAP i equip directiu de l’escola • Graella de registre d’activitat anònim i codificat.

Funcionament: CONSULTA OBERTA A l'escola, mitjançant la petició dels alumnes o del tutor, es concerta una visita dins de l’horari de la consulta oberta amb l'infermera. Es tracta d’una entrevista motivacional, sense pressió assistencial, i amb la màxima confidencialitat. L’horari de la consulta oberta és setmanal cada dimecres 2h. • o bé al CAP en horari d'atenció al públic per dubtes, consultes, prevenció, informació,... a la mateixa infermera.

Avaluació: es realitza un registre d’activitat mitjançant una graella, amb variables d’edat, sexe, curs, ètnia, motiu de consulta, ordre de consulta, petició de consulta i derivació si cal a especialista i/o centre assistencial. • Revisió del programa anual.

També podeu entrar a www.gencat.net/temes/cat/salut.htm. A l'apartat salu jove podeu trobar tota la informació.