Declaració sobre la visió de gènere a l'escola
La Montse Gatell és doctora en llengua i literatura catalanes, professora i investigadora, i va ser presidenta de l'Institut Català de les Dones del 2011 fins al 2016, diputada provincial i alcaldessa de Castellar del Vallès

El Casal, escola sense violència masclista i activa en la consecució dels drets de les dones

L'escola El Casal fa descansar el seu projecte educatiu en valors com la generositat, el respecte i tot el que es relacioni amb els Drets Humans. Però l'escola ha entès, també, que els Drets Humans són, de vegades, drets masculins dels quals estan privades moltes dones al món o, en el seu defecte, els costa més tenir les mateixes oportunitats per exercir-los.

És per això que ens hem fet el ferm propòsit d'introduir una visió de gènere en la nostra tasca educadora, no de manera puntual o anecdòtica, sinó de manera transversal.

Avala aquesta iniciativa i urgència el nombre indecent d'assassinats de dones per causes de violència masclista (sense comptar, malauradament, en les desenes de milers de dones que, al nostre país, viuen sota l'amenaça i la tortura constant).

Així, volem donar a conèixer al nostre alumnat els noms de tantes dones invisibles que han fet aportacions valuosíssimes a la Humanitat; volem que coneguin i reconeguin el paper de les seves mares, àvies i besàvies; volem que sàpiguen que les dones no han escrit la Història, però l'han protagonitzada. Volem acompanyar-los perquè la seva visió de gènere els faci ser homes i dones lliures en l'elecció de la seva manera de ser. I volem, sobretot, ajudar-los a convertir-se en persones per a les quals sigui impensable la violència masclista.

És per aquestes raons que l'escola ha decidit el nomenament d'una figura del claustre de professors i professores que s'encarregui de la visió de gènere a l'escola. Aquesta persona serà la Montse Gatell, professora de secundària.

La creació de la figura responsable de gènere de l'escola comporta, entre d'altres, els següents compromisos i les següents accions:

  • El compromís de la direcció de l'escola i de tot el claustre de professors d'impregnar tota la nostra acció educativa dels principis d'equitat de gènere, entesa com la valoració i presa en consideració de la diversitat i les diferències entre homes i dones; d'igualtat formal entre gèneres, entesa com l'afirmació de la igualtat de drets entre dones i homes; d'igualtat de tracte, entesa com l'absència de tota discriminació directa i indirecta per raó de sexe i d'igualtat d'oportunitats, entesa com la compensació de les desigualtats existents en les condicions i posicions de dones i homes. 

  • El compromís de la direcció del centre i de tot el claustre de professors d'incorporar la perspectiva de gènere i de reduir la bretxa de gènere existent en els materials pedagògics i en els discursos educatius de tot tipus.

  • L'acord del claustre de professors de coordinar accions a l'entorn del 8 de març, Dia internacional de les dones, i el 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones i de fer-ne difusió a la comunitta educativa i a través de les xarxes.

  • L'acord del claustre de professors de fer accions de sensibilització a tots els nivells educatius del centre. En els cursos de l'ESO, prioritzar la sensibilització contra la violència masclista i les conductes abusives entre iguals pròpies de l'adolescència i la primera pre-adolescència. 
  • La petició de material de sensibilització a l'Institut català de les dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya, que ens ajudarà a treballar la prevenció de relacions abusives entre els adolescents i joves i, amb els més petits, el trencament amb els estereotips de gènere. Ens hem posat en contacte amb l'ICD perquè tinguin coneixement de les nostres accions i perquè ens guiïn quan calgui

  • L'adhesió de l'escola al condol que expressi l'ICD en els casos d'assassinats per violència masclista a Catalunya (fent-ne difusió entre la família educativa)

  • La difusió d'un missatge propi de condol i rebuig en el cas d'assassinats de dones fora de Catalunya

  • La inclusió d'una imatge que impliqui aquest compromís al web de l'escola i que serveixi per il·lustrar els missatges que es difonguin entre la comunitat educativa

  • El compromís de tot el professorat, des de 5è de primària fins a ESO4 de fer referència als assassinats o casos relacionats amb la violència masclista que es donin al país.