Catamark Project

CATAMARK PROJECT - PROGRAMA INTERNACIONAL D'INTERCANVI LINGÜÍSTIC DEL COL·LEGI EL CASAL

1. QUÈ ÉS?

El programa d'intercanvi lingüístic del Col·legi El Casal pretén reforçar la dimensió europea de l'alumnat del centre amb la participació en projectes interdisciplinaris d'abast internacional i promovent la cooperació, la mobilitat i els intercanvis lingüístics amb alumnes d'altres centres educatius europeus.

1.1 Objectius de l'intercanvi:

  1. Enfortir el treball en el centre de les competències transversals de l'àmbit lingüístic, digital, personal i social.

  2. Ajudar els alumnes a millorar les seves competències en el treball en equip i en la planificació i desenvolupament d'activitats de participació en projectes.

  3. Ser competent en la llengua anglesa i augmentar la motivació en l'aprenentatge de les llengües.

  4. Conèixer altres països de la Unió Europea, mostrar la cultura i tradicions pròpies i buscar els punts que ens uneixen amb la finalitat de superar la incomprensió i els prejudicis.

  5. Expandir la visió del món dels alumnes.

1.2 Projecte i programació

Aquest programa consta, per una banda, de l'elaboració per part de l'alumnat d'un projecte o treball en grup durant tot el curs i, per l'altra banda, de dos viatges d'intercanvi lingüístic.

1.2.1 El treball en el centre

El treball en grup a realitzar per part de l'alumnat està format per un conjunt d'activitats significatives d'ensenyament i aprenentatge en anglès dissenyades pels responsables de les dues escoles del projecte i per l'equip de professors de les diferents matèries i coordinades per la direcció del programa, que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració de coneixements de les diferents matèries, l'aprenentatge de l'anglès i el treball en equip.

1.2.2 Els viatges d'intercanvi

Aquests viatges d'intercanvi consisteixen en dos desplaçaments, un al país i l'escola de destinació on els alumnes d'El Casal són acollits per les famílies de l'escola associada, i un altre on les famílies d'El Casal acullen els alumnes de l'escola estrangera.

Les famílies acollidores s'ocupen durant una setmana de l'alumne assignat com si fos un fill més. L'objectiu és fer partícip l'alumne estranger de la nostra manera de viure, els nostres costums, la nostra gastronomia, etc., tot comunicant-se en anglès.

De la mateixa manera, els nostres alumnes coneixeran els costums d'un país estranger. Serà important, doncs, que es mostrin oberts i estiguin disposats a adaptar-se als horaris, costums, àpats, etc. del país i les famílies que els acullen, i a comunicar-se en anglès, ja que això forma part dels objectius del programa.

1.3 A qui va adreçat

El programa internacional d'intercanvi lingüístic va adreçat a l'alumnat de 3r d'ESO de l'escola.