Organització cicles i etapes
Organització dels cicles i etapes

El nostre és un model model organitzatiu i pedagògic que garanteix la coherència i la continuïtat educativa i formativa de tot l'alumnat d'acord amb els seus interessos i potencialitats al llarg de totes les etapes de l’ensenyament obligatori, orientat a l’adquisició de les competències bàsiques, l’enfortiment dels aprenentatges i el desenvolupament personal de tot l’alumnat mitjançant l’acció orientadora compartida de tot l’equip docent.

L'organització dels cicles i les etapes és la següent:

  • Cicle Inicial: tres cursos (P5, i 1r i 2n de primària). Es manté la coherència amb l'educació infantil.
  • Cicle mitjà: tres cursos (3r, 4t i 5è de primària). Consolidació del treball per competències.
  • Cicle superior: tres cursos (6è de primària, i 1r i 2n d'ESO). Es manté la coherència amb l'educació primària.
  • ESO: dos cursos (3r d'ESO i 4t d'ESO, organitzat en dos itineraris de doble opció aplicada i acadèmica). Consolidació del procés d'adquisició de les competències bàsiques de l'ensenyament obligatori i anticipació de procediments i continguts del Batxillerat.