Model de creixement

Model 4x4

El model 4x4 és un model senzill de creixement: quatre pilars ens marquen la direcció del canvi, i quatre àmbits ens indiquen on i com fer-ho.

 

PILARS

Aprendre a CONVIURE

Aprendre a CONÈIXER

Aprendre a FER

Aprendre a SER

ÀMBITS

Pedagogia

Educació emocional

Aprenentatge significatiu

Aprenentatge competencial

Educació en valors

Tecnologia

Educació digital i audiovisual

iPads a l'aula

Creació digital i audiovisual

Responsabilitat personal i social

Organització

Participació

Tricicles

Comunitat d’aprenents

Comunitat educativa

Espai

Espais oberts

Espais polivalents

Espais diversificats

Espais acollidors

Pilars fonamentals de l’educació:

 1. Aprendre a conviure. Aquest aprenentatge implica viure el respecte, el pluralisme, la comprensió mútua, la participació, la cooperació, l’harmonia i la pau.
 2. Aprendre a conèixer. Aprendre a descobrir, a saber i a comprendre el món a través de l’exercici de la curiositat, l’atenció, la memòria i el pensament, posant els fonaments per voler continuar aprenent al llarg de la vida.
 3. Aprendre a fer. Capacitar per fer front a les diferents situacions de la vida real, treballar en equip, tenir iniciativa, flexibilitat i creativitat per actuar i influir en l’entorn VICA (volàtil, incert, complex i ambigu).
 4. Aprendre a ser. Desenvolupament global de la persona i de tots els seus talents, aconseguir millorar el coneixement d’un mateix per aprendre a ésser.

Àmbits estratègics de la institució:

 • Pedagogia. Objectius:
  1. Desenvolupar pràctiques d’aprenentatge competencial avançades, significatives i personalitzades.
  2. Desenvolupar mecanismes d’avaluació competencial formativa i formadora per a la millora constant de l’aprenentatge i dels processos educatius.
 • Tecnologia. Objectiu: construir una cultura digital i audiovisual que millori els processos d’aprenentatge del centre aprofitant les potencialitats de l’ús de es tecnologies mòbils a l’aula.
 • Organització. Objectiu: Dissenyar una organització escolar al servei de l’aprenentatge.
 • Espai. Objectiu: Dissenyar entorns d’aprenentatge flexibles, creatius i innovadors.

Plans d'acció

El model de creixement 4x4 defineix els 16 aspectes claus en el disseny estratègic del centre per al període 2017-22. Els propers quatre cursos, anualment, l’equip directiu, amb l’ajut del claustre de professors, triarà 4 aspectes dels 16 possibles, que configuraran el pla d’acció o Pla Anual d’aquell curs.

Al final del període que comprèn el present PAD, 2017-2022, s’hauran pogut desenvolupar a fons els 16 aspectes estratègics que determinaran el creixement sostenible del projecte educatiu del nostre centre.