Perfil de sortida

Com ha de ser l'alumnat de El Casal

Al Col·legi El Casal volem que el nostre alumnat actuï en tot moment i al llarg de la vida amb:

 1. RESPECTE, aprenent a CONVIURE i a COMPARTIR, i a posar els fonaments de la CIUTADANIA, de la comprensió de l’altre i de la millora de la condició humana. En particular, davant els reptes del nou mil·lenni, volem que aprengui a PRESERVAR la VIDA, el MEDI AMBIENT, i la seva SALUT física i mental.
 2. ESFORÇ, en tot allò que fem com a base per APRENDRE, SUPERAR-NOS, i arribar a l’EXCELÈNCIA.
 3. GENEROSITAT, amb tothom i sempre, sense esperar res a canvi, per sentir-nos FELIÇOS i contribuir a fer un MÓN MÉS HUMÀ.
 4. AUTONOMIA, RESPONSABILITAT sobre el propi procés d’aprenentatge i COMPETÈNCIA per escollir lliurement el propi camí i contribuir al bé comú.

Què ha de saber el nostre alumnat

Al Col·legi El Casal volem ensenyar al nostre alumnat a:

 1. PARLAR, LLEGIR I ESCRIURE amb ple domini del CATALÀ, el CASTELLÀ i l’ANGLÈS, en múltiples formats i contextos, i fomentar el desig d’aprendre de totes les llengües i cultures.
 2. Entendre, predir i explicar els esdeveniments del món i de l’Univers amb RIGOR, PRECISIÓ i EXACTITUD utilitzant el LLENGUATGE MATEMÀTIC.
 3. Assolir el ple domini TECNOLÒGIC AUDIOVISUAL i DIGITAL per tal de ser competent en la societat del segle XXI.

Què ha de saber amb el que sap (perfil competencial)

Al Col·legi El Casal volem que el nostre alumnat desenvolupi:

 1. El PENSAMENT CRÍTIC, que sàpiga PENSAR de manera REFLEXIVA, CRÍTICA i CREATIVA per poder analitzar, avaluar i entendre sistemes complexos i aplicar estratègies de manera eficaç per a RESOLDRE PROBLEMES de la vida real.
 2. La CREATIVITAT, sabent IMAGINAR, INVENTAR, INNOVAR, expressar, percebre, sentir, intuir, generar noves idees i millorar-les per poder enfrontar-se amb èxit als escenaris canviants, incerts i complexos que es trobarà a la vida.
 3. La COMUNICACIÓ, saber-se expressar i comunicar eficientment les idees i pensaments mitjançant els múltiples canals i mitjans al seu abast.
 4. La COL·LABORACIÓ, ser capaç de treballar en grup amb eficàcia i flexibilitat per poder assolir objectius comuns a partir de la contribució i de l’esforç individuals.
 5. El desig d’APRENDRE i millorar al llarg de la vida.