Presentació

Casal22 - Projecte d'Acció Directiva 2017-2022

Educar per transformar

El col·legi El Casal té una vocació i una llarga experiència en innovació educativa permanentment orientada a la millora per tal, especialment els darrers anys, d’adequar l’escola i l’educació als nous reptes d’un món en constant i profunda transformació. L’escola va ser creada per anar més enllà de la instrucció acadèmica i buscar el creixement personal de tots els que formem la comunitat educativa en pro de la transformació de la societat. A El Casal considerem que l’educació és un factor indispensable per treballar per un món més humà, sostenible, lliure, just i democràtic. Connectats al present i atents al futur, la nostra escola vol actuar, evolucionar i créixer per esdevenir una eina de millora de la condició humana.

Vivim en una societat que ha patit canvis ràpids i significatius durant les darreres dècades com mai abans en la història. La realitat que estem vivint ara no és la mateixa que hi havia l’any 1967, quan es va crear la nostra escola. En pocs anys hem passat d’una societat tradicional i industrial a una societat globalitzada i digital, incerta i canviant. Per tant, ha calgut redefinir què entenem per educar, ensenyar i aprendre en la societat del segle XXI. Des de l’escola hem de preparar per viure i conviure en un món volàtil que demana imaginar nous models educatius i noves formes d’aprenentatge. Estem, doncs, davant d’un nou paradigma educatiu on, amb la guia del professorat i l’acompanyament de la família, l’alumnat haurà de desenvolupar noves habilitats i competències per ser capaç de continuar aprenent al llarg de la vida. Entre d’altres, el pensament crític, la comunicació, la curiositat, la creativitat, la col·laboració, la disposició digital o l’emprenedoria.

Així mateix, la humanitat enfronta dos desafiaments fonamentals a l’inici del nou segle: per una banda, treure de la pobresa milers de milions de persones donant-los l’oportunitat de viure d’una manera digna i saludable i, per l’altra banda, assegurar-nos que aquest afany no desestabilitzi l’entorn climàtic i ecològic que ha permès el desenvolupament dels humans i de la resta de formes de vida sobre la Terra.

Per tal de respondre a tots aquests reptes, des de El Casal volem continuar impulsant la transformació de la pedagogia, la tecnologia, la organització i l’estructura de la nostra escola per donar resposta a la realitat complexa i canviant del moment actual a partir del desenvolupament al màxim de tots els talents i intel·ligències, de l’educació emocional, del domini de les TIC, del coneixement d’idiomes o de la capacitat d’entesa amb els altres.

Per aconseguir-ho, volem fer de la nostra escola un lloc privilegiat de convivència, d’aprenentatge i de creixement personal. L’informe a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre l’educació per al segle XXI, presidida per Jacques Delors, enunciava que l’educació s’ha de sostenir en quatre pilars: aprendre a conviure, aprendre a conèixer, aprendre a fer i aprendre a ser. Aquests quatre pilars ens indiquen cap a on cal dirigir El Casal en aquest moment crucial de canvi de paradigma.

Finalment, cal esmentar els principals agents d’aquest canvi: les persones.

  • En primer lloc l’alumnat, el veritable protagonista i la primera referència de tot allò que fem que passi a l’escola, vetllant en tot moment per la seva integritat física, afectiva i emocional, protegint cadascun d’ells i elles, escoltant-los, donant-los confort, donant-los confiança. I, també, posant tots el nostre esforç en ajudar-los a descobrir el món amb els seus propis ulls, ajudar-los a entendre’l, a estimar-lo i a millorar-lo, motivant-los per continuar volent créixer més i més cada dia, per transmetre’ls el goig i la importància d’aprendre al llarg de tota la vida.
  • En segon lloc el professorat i tot el personal del centre, les figures clau per a generar el canvi educatiu que ens proposem a El Casal, pel seu lideratge en valors, el seu entusiasme, la seva preparació, la seva capacitat d’adaptació, el seu compromís i el seu esforç en orientar i acompanyar cadascun dels alumnes cap a la seva millor formació humana i intel·lectual i, en definitiva, cap a la seva felicitat.
  • En darrer terme, les famílies, per la seva confiança, esforç i implicació formant part activa de la vida de l’escola. Pel seu exemple, perquè allò que fan els pares a casa (parlar de l’escola amb els seus fills, llegir amb ells...) importa molt més que qualsevol altra cosa. Per ensenyar-nos als docents a creure en el potencial que tots els seus fills tenen, i a estimar-los. I per ajudar-nos a donar-los suport i, units, fer que s’esforcin, se superin i siguin cada dia més autònoms i responsables del seu aprenentatge, de la seva felicitat i de la dels altres.

D’aquesta manera, neix el Projecte Casal22, el Projecte d’Acció Directiva del col·legi El Casal per al període 2017-2022, on expliquem a la societat qui som com institució educativa, quin és el nostre propòsit educatiu i com el volem dur a terme. Ens proposem que sigui, a partir d’ara i per a tothom, la referència útil i perdurable que ens faci prendre consciència de la pròpia entitat, de la nostra missió i visió, i dels nostres valors institucionals per ajudar-nos a aconseguir generar el canvi proposat i per garantir la sostenibilitat i el creixement d’un projecte educatiu propi que sigui innovador, avançat i de qualitat

Cèsar Sánchez, Director