Visió, missió i valors

Visió

Ser una escola de referència internacional en el desenvolupament de projectes educatius per al benestar físic, emocional i intel·lectual de l'alumnat que contribueixin a la millora de la condició humana i de la societat

Missió

Ser agents per a la millora permanent de totes les persones que constitueixen la nostra comunitat educativa: alumnat, equip docent i famílies de l'escola

Valors

  • Respecte: aprendre a CONVIURE i posar els fonaments de la CIUTADANIA, de la comprensió de l'altre i de la millora de la condició humana
  • Esforç: posar el nostre ESFORÇ en tot allò que fem com a base per APRENDRE, MILLORAR i arribar a l'EXCEL·LÈNCIA
  • Generositat: aprendre a ser generosos en tot moment, amb tothom, amb el cor, per sentir-nos FELIÇOS i contribuir a fer un MÓN MÉS HUMÀ
  • Creativitat: fomentar la CREATIVITAT per a imaginar, inventar, generar i expressar idees noves i originals, resoldre problemes complexos de la vida quotidiana i percebre, sentir i intuir mitjançant l'ART
  • Pensament: aprendre a pensar de manera REFLEXIVA, CRÍTICA i CREATIVA
  • Comunicació: parlar, escriure i llegir amb ple domini del CATALÀ, el CASTELLÀ i l'ANGLÈS, i fomentar el desig d'aprendre de totes les llengües i cultures
  • Ciència: entendre i saber predir i explicar amb RIGOR, PRECISIÓ i EXACTITUD els esdeveniments de la vida, del món i de l'Univers
  • Tecnologia: assolir el domini AUDIOVISUAL i DIGITAL per tal de ser competents a la societat del segle XX!
  • Sostenibilitat: promoure estils de vida saludables física i mentalment, i la preservació del MEDI AMBIENT i de la VIDA a la Terra