Poxecto Galauda: lingua e cultura galegas no ensino secundario
Viatge a Galicia 2015
Catedral de Santiago 2014
Praia das Catedrais 2014

PROXECTO GALAUDA: LINGUA E CULTURA GALEGAS NO ENSINO SECUNDARIO DE CATALUÑA. LINGUA E CULTURA CATALÁS NO ENSINO SECUNDARIO DE GALICIA.

O Proxecto Galauda, que naceu na Secció de Filologies Gallega e Portuguesa da UB, é un proxecto educativo intercultural que pretende provocar nos adolescentes unha percepción da diversidade lingüística e cultural como unha necesidade incuestionable para as sociedades actuais.

Aínda que a súa acción se concreta en Galicia e en Cataluña, a idea é crear un modelo válido para todo o Estado español que poida contribuír á construción dun marco xeral de convivencia.

Conta co apoio das administracións catalá e galega: o Departament d'Educació da Generalitat de Catalunya e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia asinaron en xuño de 1999 un protocolo de colaboración onde se regulan as bases da súa colaboración.

Cada ano o alumnado catalán fai unha viaxe a Galicia financiada parcialmente polas dúas Administracións. Durante estas viaxes fanse intercambios educativos entre os Centros.

PROJECTE GALAUDA: LLENGUA I CULTURA GALLEGUES A L'ENSENYAMENT SECUNDARI DE CATALUNYA. LLENGUA I CULTURA CATALANES A L'ENSENYAMENT SECUNDARI DE GALICIA

 El Projecte Galauda, que va néixer a la Secció de Filologies Gallega i Portuguesa de la UB, és un projecte educatiu intercultural que pretén provocar en els adolescents una percepció de la diversitat lingüística i cultural com una necessitat inqüestionable per a les societats d'avui dia.

La seva acció es concreta en Galícia i Catalunya, tot i que la idea és crear un model vàlid per a tot l'Estat espanyol, amb el qual es voldria contribuir a la construcció d'un marc general de convivència.

Compta amb el suport de les administracions catalana i gallega: el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galícia van signar al juny de 1999 un protocol on s'articulen les bases d'aquesta col·laboració.

Cada any l'alumnat català fa un viatge a Galícia finançat parcialment per ambdues Administracions. Durant aquests viatges tindran lloc intercanvis educatius entre els Centres.

Links:

 

http://proxectogalauda.blogspot.com/ 

 

 

http://srvcnpbs.xtec.cat/galauda/

 

http://www.ub.edu/filgalport/galauda.htm

 

https://prezi.com/ngzfhjpy1vzf/proxecto-galauda-presentacion/

 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/12425

 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/14714

 

http://www.edu.xunta.es/portal/node?page=386