Presentació

X3 és el nom del nostre club d'activitats extraescolars.
Les activitats extraescolars, a més de ser un servei molt important per a les famílies a l'hora de poder compaginar els horaris laborals amb els escolars, suposa un valor afegit que complementa i contribueix a enriquir la oferta educativa del centre.
Malgrat que l'infant acostuma a tenir el fort de la seva vida centrat en l'escola, hi ha altres aspectes de la persona que poden ser treballats a través de les activitats fetes fora de l'horari escolar, ja sigui a l'acabament de les classes com durant els períodes de vacances.
L'horari extraescolar permet realitzar activitats alternatives que trenquen amb la tasca escolar quotidiana, permet aprofundir coneixements i habilitats (com l'anglès, la música o el teatre), permet passar-ho bé amb els amics amb allò que ens agrada (la robòtica o l'esport), desenvolupa la nostra personalitat (llegir, escriure, jugar,...) i, també, proporciona temps per al repòs, per canviar de ritme, per a no fer res, per seure, per xerrar, per fer coses que no demanen planificació: el temps lliure és lliure.
Per tot això continuem apostant per consolidar la nostra oferta extraescolar amb més activitats per a totes les edats, amb més qualitat i amb una millor atenció cap a tots els nostres alumnes.