El Casalet, la Llar d'Infants de El Casal

El Casalet és la Llar d’Infants del Col·legi El Casal. Ens trobem al carrer Montcada, al centre de la vila de Castellar, en un edifici de recent construcció (setembre del 2000).

La nostra Llar d’Infants, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, consta de dos nivells del 1r Cicle d’Educació Infantil: la classe dels ossets (alumnes d’un any) i la classe dels pollets (alumnes de dos anys). S’hi desenvolupen activitats encaminades a l’aprenentatge infantil, la creació d’hàbits i el desenvolupament de les facultats personals i intel·lectuals.

Aquestes activitats enllacen amb la programació corresponent al segon cicle de l’Educació Infantil (3-6 anys), que s’imparteix al Col·legi El Casal.

La nostra és una institució creativa i innovadora, en constant adaptació a les exigències d’una societat dinàmica, i preocupada per la millora permanent de la qualitat educativa. Volem ser una escola que aprèn, oberta a totes les iniciatives que ens ajudin a aconseguir la millor formació dels alumnes.

Per aconseguir-ho considerem imprescindible una metodologia fonamentada en l’atenció personal cap els alumnes que tingui sempre en compte les seves característiques individuals, l’estímul dels seus recursos personals i els hàbits de treball (voluntat, responsabilitat, iniciativa, ordre, atenció, esforç, constància, autonomia).

No ens oblidem que com a un centre educatiu hem de ser portadors de valors, i que amb la millora personal de tots els implicats en el procés educatiu aconseguirem una escola millor cada dia. Aquest és el compromís de tot l’equip d’educadors de “El Casalet” cap els nostres alumnes.