Fundació Privada El Casal

La Fundació Privada El Casal és una entitat privada de caràcter docent sense ànim de lucre, que s’inspira en l’ideari educatiu d’en Gregorio Sánchez Moreno, fundador del Col·legi El Casal. La Fundació privada, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, està destinada a ampliar i enfortir l’educació de les persones durant llurs etapes formatives, promoure tasques de recerca i desenvolupament d’innovadors mètodes d’ensenyament, i col·laborar amb institucions educatives tant a través de programes d’estudis com d’activitats complementàries a la docència. La Fundació també organitza diverses activitats relacionades amb l’educació, com sortides per donar a conèixer als escolars la llengua i la cultura catalanes, actes de foment d’investigació i de foment de la relació entre pares i fills, conferències, seminaris, cursos, publicacions, beques d’estudi, premis o formació de professorat, i roman sempre atenta a tot allò que tingui a veure amb el món de l’ensenyament.

La Fundació a més és la titular propietària de la Llar d’Infants El Casalet.

El govern, l’administració i la representació de la Fundació correspon, amb totes les facultats, al Patronat, òrgan integrat per persones vinculades al Col·legi El Casal i al món educatiu.