El servei de menjador escolar

Presentació

El servei de menjador de l'escola disposa de cuina pròpia. El menjador és atés per mestres del centre, de manera que hi ha una continuació de la tasca educativa duta a terme a les aules.

  • Horari: tots els dies del curs, de 13 h a 15 hA

 Objectius del menjador

  • Aconseguir que els nostres alumnes tinguin una dieta rica i variada per poder créixer equilibradament. La nostra escola forma part de les escoles promotores de salut i posem molta cura en la qualitat i la quantitat dels nostres àpats.
  • Acostumar als nostres alumnes perquè no rebutgin cap aliment bàsic. Habituar-los als difrents gustos, olors i textures dels aliments.
  • Donar pautes clares de comportament a taula i al menjador, perquè els alumnes vagin assolint els hàbits alimentaris que tan importants seran al llarg de les seves vides.
  • Fer del menjar un acte de plaer.
  • Les estratègies bàsiques que utilitzem són la paciència i la constància

Funcionament del menjador

Els alumnes podran fer ús del menjador escolar des del primer dia del curs com a fixos o com a esporàdics. Els alumnes que seran fixos del servei de menjador tots o alguns dies a la setmana, ho hauran de comunicar a secretaria.

El preu de cada àpat per als alumnes fixos al menjador es cobrarà mitjançant els rebuts de l'escola a partir del mes d'octubre. El import serà el mateix cada mes, i es calcula dividint el import total dels dinars de tot el curs (fins al inici de la jornada intensiva) entre els nous mesos de pagament (d'octubre a juny).

En el cas de baixa temporal d'alumnes fixos (malalties, etc.), s'abonaran els àpats a comptar des del tercer dia d'absència, sempre que s'hagi comunicat per escrit a secretaria.

Els alumnes que hagin de fer ús esporàdic del servei de menjador (un o alguns dies puntuals), ho comunicaran a secretaria abans de les 10.30 h del mateix dia.