El Casal del segle XXI

1997/98 Constitució de la Fundació Privada 'El Casal'  de caràcter docent destinada a ampliar i enfortir l'educació de persones en llurs etapes formatives, promoure tasques de recerca i desenvolupament d'innovadors mètodes d'ensenyament, i col·laborar amb institucions docents. El Dr. Albert Cornet i Calveras accepta la Presidència del Patronat de la Fundació. Implantació total de l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, amb els quatre cursos d'ESO en funcionament. Darrera promoció de 3r de BUP de l'escola. Exposició dels treballs dels alumnes de 1r i 2n de primària de l'escola al MACBA (Museu d'Art Contmporani de Barcelona) sobre llur visió i interpretació d'obres d'art modern (Kandinski) que havien pogut contemplar en una visita a aquest museu. Premi atorgat per la Fundació Enciclopèdia Catalana als alumnes i mestres de 1r i 2n d'ESO de l'escola pel projecte educatiu Ara i abans, de l'àrea de desenvolupament de la creativitat, per haver ofert una programació que gaudia d'una metodologia d'ensenyament / aprenentatge innovadora i vàlida per a qualsevol centre educatiu, a més de contribuir al coneixement del propi entorn. Renovació de l'aula d'informàtica. Primer Casal d'estiu organitzat a l'escola entre els mesos de juny i juliol.

1998/99 Instal·lacions esportives. Amb la construcció i arranjament de dues pistes poliesportives exteriors es completen les instal·lacions actuals del centre. L'escola inicia el projecte metodològic propi de Desenvolupament de la Intel·ligència per Ensenyament Metacognitiu (DIEM) en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

1999/2000. Primera pàgina web de l'escola, estàtica i força rudimentària (www.xtec.es/centres/a8015697)

2000/01 Inauguració de les noves instal·lacions de la Llar d'Infants El Casalet del carrer Montcada 14-22, al centre de Castellar, en un edifici de nova construcció. Eulàlia Sagrera i Rius, nova Presidenta de l'AMPA de El Casal. És la primera dona i exalumna que accedeix al càrrec, a més de ser la filla del primer President. Asfaltat dels accessos a l'escola, que canvia la seva adreça: de Camí de Can Padró, s/n, a carrer Forn del Raig, 37. Gravació d'un CD amb cançons de Nadal interpretades pels alumnes i els mestres de l'escola.

2001/02 En César Sanchez Moreno nou Director del Col·legi El Casal, en substitució del que ho havia estat des de la fundació de l'escola l'any 1967, en Gregorio Sánchez, amb motiu de la seva jubilació. En César, que és el fill mitjà d'en Gregorio, va néixer casualment l'any 1967, dos dies després de la primera autorització oficial del Col·legi El Casal.

2002/03 25è aniversari de la inauguració del nou edifici. Cablejat de totes les aules i dotació d'ordinadors a totes les aules, connectats en xarxa i a Internet (De l'aula d'informàtica a la Informàtica a l'aula). Reforma aules d'ESO. Comença el curs de tenis escolar al cicle mitjà de primària.

2003/04 Comença a funcionar la CAD (Comissió d'Atenció a la Diversitat). Nati Aguasca Aynés és elegida Presidenta de l'AMPA de El Casal.

2005/06. Comença a funcionar el portal elcasalweb.com.

Estiu 2006. Renovació de la primera planta de l'escola. Es renoven totes les aules i espais de la primera planta de l'escola: accés i vestíbul, recepció, despatxos, menjador i cuina, i les aules d'infantil. Es digitalitzen les aules d'Infantil amb la instal·lació de PDI (Pissarres Digitals Interactives) i ordinadors per als alumnes a totes les aules.

Curs 2006/07. Som un Bloc. S'inicia Som un Bloc, el Projecte del col·legi El Casal per al desenvolupament infrastructural de la comunitat de Tuba Kolong, a Gàmbia. Amb aquest projecte proposem millorar la qualitat de vida i el desenvolupament autònom de la comunitat de Tuba Kolong, un petit poblat agrícola de Gàmbia, mitjançant la millora de la producció dels seus cultius. Alhora el projecte prtén realitzar una tasca de sensibilització a la comunitat educativa de El Casal i al seu entorn directe, el municipi de Castellar del Vallès, implicant-nos tots en la realització de diferents accions en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació.

Estiu 2007. Ampliació del menjador de l'escola amb el tancament del porxo. També s'inicia la primera fase de renovació dels espais exterior i patis. Primer viatge de cooperació a Tuba Kolong i Gàmbia format per professors, alumnes, pares i mares de l'escola.

Estiu 2008. Renovació de la segona planta de l'escola. Es renoven totalment les aules de primària, música, plàstica i la biblioteca. Es digitalitzen les aules del cicle inicial amb la instal·lació de PDI (Pissarres Digitals Interactives) i ordinadors per als alumnes.

2009/10. Mary Rodriguez Morales és elegida nova Presidenta de l'AMPA de El Casal. Es publica la nova web de l'escola, aquesta que esteu llegint.