Agenda

  Prova d'avaluació de 4t d'ESO

15 de febrer de 2012 - 16 de febrer de 2012

Prova de competències bàsiques a l'alumnat de 4t d'ESO.

Es tracta d’una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

 

S'avaluaran les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l’ESO en competència comunicativa lingüística (en català, castellà i anglès) i en competència matemàtica.

La farà tot l'alumnat de quart d'ESO de Catalunya.