Agenda

  Assemblea Extraordinària AMPA El Casal

17 de novembre de 2011

21 hores primera convocatòria

21.30 hores segona convocatòria

Únic punt ordre del dia: Aprovació nous Estatuts