Agenda

  JUNTA DIRECTIVA AMPA

20 d'octubre de 2011

La Junta Permanent de l'AMPA de El Casal us convoca a la REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA el dia 20 d'octubre, a les 21 hores en primera convocatòria i a les 21.30 en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

Presentació de la Web de l'AMPA de El Casal
Tasques de l'AMPA
Estatuts i reglament d'ordre intern
Canals de comunicació AMPA - Escola
Sol·licitud de candidatures per ser membres de la Comissió Permanent:
Carnestoltes
Precs i preguntes